Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 't Suydevelt en de cliënt. 

 

2. Inspanningen 't Suydevelt
't Suydevelt voert alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 

3. Afspraken
Als u verhinderd bent voor een afspraak wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak melden? Voor een behandeling die niet is geannuleerd berekent  't Suydevelt 50% van de kosten.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later voor haar/zijn afspraak komt kan 't Suydevelt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of datum. Dit om te voorkomen dat andere clienten te lang moeten wachten. 

 

4. Betaling
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het verschuldigde bedrag contant af te rekenen. U kunt bij 't Suydevelt niet pinnen. 

 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet 't Suydevelt van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 't Suydevelt behandelt deze gegevens vertrouwelijk.

't Suydevelt  is niet aansprakelijk voor schade geleden door het achterhouden van informatie. 

 

6. Garantie
't Suydevelt geeft 7 dagen garantie op een kunstnagelbehandeling. 

 

Deze garantie vervalt indien: 

  • de nagels zijn nabehandeld door een andere nagelsalon
  • zonder handschoenen met agressieve chemicaliën is gewerkt
  • de nagels zijn afgebeten of opzettelijk zijn afgebroken
  • de nagels herhaaldelijk zijn gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of de nagels zijn afgebroken
  • de nagels, op verzoek van de cliënt, met meer dan 50% t.o.v. de natuurlijke nagel zijn verlengd
  • er sprake is van omstandigheden die een negatieve invloed kunnen hebben op de duurzaamheid van de nagels